logo-site-sefid
راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو

راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو

آموزش صفحه لمسی TFT LCD آردوینو

در این آموزش آردینو ما چگونگی راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو با استفاده از صفحه لمسی TFT LCD با یاد میگیریم.

مرور کلی راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو

من برای این آموزش سه مثال نوشتم. مثال اول اندازه‌گیری فاصله با استفاده از سنسور التراسونیک است. خروجی سنسور، یا فاصله بر روی صفحه چاپ می‌شود و با استفاده از صفحه لمسی می‌توانیم واحدها را ، چه چند سانتیمتر و چه چند اینچ انتخاب کنیم.

راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو
راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو

مثال بعدی کنترل یک RGB LED با استفاده از این سه اسلایدر RGB است. به عنوان مثال اگر ما لغزش دادن اسلایدر آبی را شروع کنیم، LED به رنگ آبی روشن خواهد شد و نور را افزایش خواهد داد، همانطور که به حداکثر مقدار خواهیم رسید. بنابراین اسلایدرها می‌توانند از ۰ تا ۲۵۵ حرکت کنند و با ترکیب آن‌ها می‌توانیم هر رنگی را بر روی RGB LED قرار دهیم، اما فقط به یاد داشته باشید که LED نمی‌تواند رنگ‌هایی را نشان دهد که بسیار دقیق هستند. شما میتوانید در پروژه های آموزش رباتیک خود از این آموزش استفاده کنید.

02-مرور-کلی

مثال سوم یک بازی است. در واقع این یک کپی از بازی معروف پرنده فلاپی(Flappy Bird) برای گوشی‌های هوشمند است. ما می‌توانیم بازی را با استفاده از دکمه فشاری یا حتی با استفاده از خود صفحه لمسی انجام دهیم.

03-مرور-کلی

حالا ما به هر یک از این مثال‌ها می‌پردازیم و قدم به قدم کدهای پشتیبان آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

بخش‌های مورد نیاز برای راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو

به عنوان مثال، برای راه اندازی صفحه لمسی با آردوینو من از یک صفحه نمایش لمسی TFT 3.2 در ترکیب با یک محافظ مگا آردینو TFT LCD استفاده می‌کنم. ما به یک محافظ نیاز داریم چون صفحه لمسی TFT در ۳.۳ ولت کار می‌کند و خروجی‌های مگا آردینو ۵ ولت هستند. برای مثال اول من سنسور التراسونیک HC-SR04 ، سپس برای مثال دوم یک RGB LED با سه مقاومت و یک دکمه فشاری برای مثال بازی را دارم. همچنین مجبور بودم با لحیم هدرهای پین و خم کردن آن ها، یک هدر پین سفارشی مثل این بسازم تا بتوانم آن‌ها را بین برد آردینو و محافظ TFT قرار دهم.

04-بخش های-موردنیاز-برای-این-آموزش-آردوینو

این طرح کلی مدار است. ما از پین GND، پین دیجیتال از ۸ تا ۱۳ و همچنین شماره پین ۱۴ استفاده خواهیم کرد. از آنجایی که پین‌های ۵ ولت قبلا توسط صفحه TFT مورد استفاده قرار گرفته‌اند، از شماره پین ۱۳ به عنوان VCC، با قرار دادن آن در قسمت راه‌اندازی کد، استفاده خواهم کرد.

05-بخش های-موردنیاز-برای-این-آموزش-اردوینو

کد منبع

از آنجا که کد کمی طولانی‌تر است و برای درک بهتر، کد منبع برنامه را در بخش‌هایی با توصیف برای هر بخش قرار خواهم داد. و در پایان این مقاله من کد منبع کامل را قرار خواهم داد.
من از کتابخانه‌های UTFT و URTouch ساخته‌شده توسط Henning Karlsen استفاده خواهم کرد.  این کتابخانه‌ ها امکان استفاده آسان از صفحات TFT را فراهم می‌کنند و با اندازه‌های مختلف صفحات TFT، محافظ ها و کنترل‌کننده‌ها کار می‌کنند. شما می‌توانید این کتابخانه‌ها را از وب سایت او، RinkyDinkeonics.com دانلود کنید و همچنین نمونه‌های دمو و مستندات دقیق از چگونگی استفاده از آن‌ها را پیدا کنید.
پس از آن کتابخانه‌هایی را که نیاز داریم تا اشیا UTFT و URTouch را ایجاد کنیم، در نظر می‌گیریم. پارامترهای این اشیا به مدل صفحه و محافظ TFT بستگی دارد و این جزئیات را می توان در مستندات کتابخانه‌ ها نیز یافت.
سپس ما نیاز به تعریف فونتهایی داریم که با کتابخانه‌ ها می‌آیند و همچنین برخی متغیرهای مورد نیاز برای این برنامه را تعریف می‌کنیم. در بخش راه‌اندازی، ما برای شروع به صفحه و لمسی نیاز داریم، حالت‌های پین را برای سنسور متصل شده، ال ای دی و دکمه تعریف کنیم، و در ابتدا تابع سفارشی ()drawHomeSreen را که صفحه نمایش خانگی برنامه را رسم خواهد کرد، فراخوانی کنیم.

#include <UTFT.h> 
#include <URTouch.h>
//==== Creating Objects
UTFT  myGLCD(SSD1289,38,39,40,41); //Parameters should be adjusted to your Display/Schield model
URTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
//==== Defining Variables
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
extern unsigned int bird01[0x41A];
int x, y;
char currentPage, selectedUnit;
//Ultrasonic Sensor
const int VCC = 13;
const int trigPin = 11;
const int echoPin = 12;
long duration;
int distanceInch, distanceCm;
// RGB LEDs
const int redLed = 10;
const int greenLed = 9;
const int blueLed = 8;
int xR=38;
int xG=38;
int xB=38;
// Floppy Bird
int xP = 319;
int yP = 100;
int yB = 30;
int fallRateInt = 0;
float fallRate =0;
int score=0;
const int button = 14;
int buttonState = 0;
void setup() {
// Initial setup
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.clrScr();
 myTouch.InitTouch();
 myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
 // Defining Pin Modes
 pinMode(VCC, OUTPUT); // VCC
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
 pinMode(redLed, OUTPUT);
 pinMode(greenLed, OUTPUT);
 pinMode(blueLed, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 digitalWrite(VCC, HIGH); // +5V - Pin 13 as VCC
 drawHomeScreen(); // Draws the Home Screen
 currentPage = '0'; // Indicates that we are at Home Screen
 selectedUnit = '0'; // Indicates the selected unit for the first example, cms or inches
}

حالا من توضیح می‌دهم که چگونه می‌توانیم صفحه خانه برنامه را بسازیم. با تابع ()setBackColor ما باید رنگ پس‌زمینه متن، رنگ سیاه را در حالت خود تنظیم کنیم. سپس باید رنگ را بر روی سفید تنظیم کنیم، فونت بزرگ را تنظیم کنیم و با استفاده از تابع ()print ، رشته “آموزش TFT آردینو ” را در مرکز صفحه و ۱۰ پیکسل را در محور Y صفحه چاپ کنیم. سپس رنگ را بر روی قرمز تنظیم کرده و خط قرمز را در زیر متن رسم می‌کنیم. پس از آن ما باید رنگ را به حالت سفید برگردانیم، و دو رشته دیگر “by How ToMechatronics” را با استفاده از فونت کوچک و “Select Example” با استفاده از فونت بزرگ چاپ کنیم.
بعدی دکمه سنسور فاصله است. ابتدا باید رنگ را تنظیم کنیم و سپس با استفاده از تابع ()fillRoundRect مستطیل گرد را رسم می‌کنیم. سپس رنگ را بر روی سفید تنظیم کرده و با استفاده از تابع ()drawRoundRect یک مستطیل گرد دیگر در بالای مستطیل قبلی رسم می‌کنیم، اما این یکی بدون پر کردن خواهد بود، بنابراین ظاهر کلی دکمه به نظر می‌رسد که یک کادر دارد. در بالای دکمه، متن را با استفاده از فونت بزرگ و رنگ پس‌ زمینه مشابه با پر کردن دکمه چاپ می‌کنیم. همین روند برای دو دکمه دیگر نیز صادق است.

// drawHomeScreen - Custom Function
void drawHomeScreen() {
 // Title
 myGLCD.setBackColor(0,0,0); // Sets the background color of the area where the text will be printed to black
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.setFont(BigFont); // Sets font to big
 myGLCD.print("Arduino TFT Tutorial", CENTER, 10); // Prints the string on the screen
 myGLCD.setColor(255, 0, 0); // Sets color to red
 myGLCD.drawLine(0,32,319,32); // Draws the red line
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Sets the font to small
 myGLCD.print("by HowToMechatronics.com", CENTER, 41); // Prints the string
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("Select Example", CENTER, 64);
 
 // Button - Distance Sensor
 myGLCD.setColor(16, 167, 103); // Sets green color
 myGLCD.fillRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws filled rounded rectangle
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.drawRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws rounded rectangle without a fill, so the overall appearance of the button looks like it has a frame
 myGLCD.setFont(BigFont); // Sets the font to big
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103); // Sets the background color of the area where the text will be printed to green, same as the button
 myGLCD.print("DISTANCE SENSOR", CENTER, 102); // Prints the string
 
 // Button - RGB LED Control
 myGLCD.setColor(16, 167, 103);
 myGLCD.fillRoundRect (35, 140, 285, 180);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (35, 140, 285, 180);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103);
 myGLCD.print("RGB LED CONTROL", CENTER, 152);
 // Button - Birduino
 myGLCD.setColor(16, 167, 103);
 myGLCD.fillRoundRect (35, 190, 285, 230);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (35, 190, 285, 230);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103);
 myGLCD.print("BIRDUINO GAME", CENTER, 202);
}

حالا باید دکمه‌ها را فعال کنیم تا وقتی آن‌ها را فشار می‌دهیم ما را به مثال مناسب بفرستند. در بخش راه‌اندازی، کاراکتر “0” را بر روی متغیر currentPage تنظیم می‌کنیم، که نشان خواهد داد که ما در صفحه خانه هستیم. بنابراین اگر درست باشد، و اگر بر روی صفحه فشار دهیم، اگر این عبارت درست شود و با استفاده از این خطوط مختصات X و Y را در جایی که صفحه نمایش فشار داده شده‌است، به دست می‌آوریم. اگر این ناحیه‌ای است که دکمه اول را پوشش می‌دهد، تابع سفارشی ()drawDistanceSensor را که مثال سنسور فاصله را فعال می‌کند، فراخوانی خواهیم کرد. همچنین ما کاراکتر “1” را بر روی متغیر currentPage تنظیم خواهیم کرد که نشان خواهد داد که ما در اولین مثال هستیم. تابع ()drawFrame برای برجسته کردن دکمه در هنگام فشار دادن آن استفاده می‌شود. همین روند برای دو دکمه دیگرصادق است.

//========== The loop section ========
void loop() { 
 // Home Screen
 if (currentPage == '0') {
  if (myTouch.dataAvailable()) {
   myTouch.read();
   x=myTouch.getX(); // X coordinate where the screen has been pressed
   y=myTouch.getY(); // Y coordinates where the screen has been pressed
   // If we press the Distance Sensor Button 
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=90) && (y<=130)) {
    drawFrame(35, 90, 285, 130); // Custom Function -Highlighs the buttons when it's pressed
    currentPage = '1'; // Indicates that we are the first example
    myGLCD.clrScr(); // Clears the screen
    drawDistanceSensor(); // It is called only once, because in the next iteration of the loop, this above if statement will be false so this funtion won't be called. This function will draw the graphics of the first example.
   }
   // If we press the RGB LED Control Button 
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=140) && (y<=180)) {
    drawFrame(35, 140, 285, 180);
    currentPage = '2';
    myGLCD.clrScr();
    drawLedControl();
   } 
   // If we press the Birduino Game Button
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=190) && (y<=230)) {
    drawFrame(35, 190, 285, 230);
    currentPage = '3';
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.setColor(114, 198, 206);
    myGLCD.fillRect(0,0,319,239);
    drawGround();
    drawPilars(xP,yP);
    drawBird(30);
    delay(1000);
   }
  }
 }
 // Distance Sensor Example
 if (currentPage == '1') {  
   getDistance(); // Gets distance from the sensor and this function is repeatedly called while we are at the first example in order to print the lasest results from the distance sensor
   if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    
    // If we press the Centimeters Button
    if ((x>=10) && (x<=135) &&(y>=90) && (y<=163)) {
     selectedUnit = '0';
    }
    // If we press the Inches Button
    if ((x>=10) && (x<=135) &&(y>=173) && (y<=201)) {
     selectedUnit = '1';
    }
    // If we press the Back Button
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0'; // Indicates we are at home screen
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen(); // Draws the home screen
    }
   }
 }
 
 // RGB LED Control 
 if (currentPage == '2') {
  setLedColor();
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    
    //Back button
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0';
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen();
     // Turns the LED off
     analogWrite(redLed, 0);
     analogWrite(greenLed, 0);
     analogWrite(blueLed, 0);
    }
  }
 }
//==== This section of the code, for the game example, is explained in my next tutorial
 // Birduino Game
 if (currentPage == '3') {
  //delay(1);
  xP=xP-3;
  drawPilars(xP, yP);
  
  yB+=fallRateInt;
  fallRate=fallRate+0.4;
  fallRateInt= int(fallRate);
  if (yB>=220) {
   yB=220;
  }
  if(yB>=180 || yB<=0){
   restartGame();
  }
  if((xP<=85) && (xP>=30) && (yB<=yP-2)){
   restartGame();
  }
  if((xP<=85) && (xP>=30) && (yB>=yP+60)){
   restartGame();
  }
  drawBird(yB);
  
  if (xP<=-51){
   xP=319;
   yP = rand() % 100+20;
   score++;
  }
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    if ((x>=0) && (x<=319) &&(y>=50) && (y<=239)) {
     fallRate=-5;
    }
  }
  buttonState = digitalRead(button);
  if (buttonState == HIGH) {
   fallRate=-5;
   }
 }
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0';
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen();
     analogWrite(redLed, 0);
     analogWrite(greenLed, 0);
     analogWrite(blueLed, 0);
    }
  }
}

بنابراین تابع سفارشی ()drawDistanceSensor باید تنها یک‌بار وقتی که دکمه فشار داده می‌شود، فراخوانی شود تا تمام گرافیک‌های این مثال را به روشی مشابه همان طور که برای صفحه خانه توضیح دادیم رسم کنیم. با این حال، تابع سفارشی ()getDistance باید به طور مکرر فراخوانی شود تا آخرین نتایج فاصله اندازه‌گیری شده توسط سنسور چاپ شود. 
این تابعی است که از سنسور التراسونیک برای محاسبه فاصله و چاپ مقادیر با فونت SevenSegNum در رنگ سبز، چه در سانتی متر و چه در اینچ، استفاده می‌کند. با بازگشت به بخش حلقه می‌توانیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد وقتی که دکمه‌های واحد انتخاب و همچنین دکمه پشتی را فشار می‌دهیم.

//===== getDistance() - Custom Function
void getDistance() {
 // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Calculating the distance
 distanceCm= duration*0.034/2;
 distanceInch= distanceCm/2.53;
 // Prints the distance in centimeters
 if (selectedUnit == '0' && distanceCm <=400) {
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.printNumI(distanceCm,130, 145, 3,'0');
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("cm ", 235, 178);
 
 }
 // Prints the distance in inches
 if (selectedUnit == '1' && distanceCm <=160) {
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.printNumI(distanceInch,130, 145, 3,'0');
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("inch", 235, 178);
 } 
 delay(10);
}

بسیارخب، بعدی مثال کنترل RGB LED است. اگر دکمه دوم را فشار دهیم، تابع سفارشی ()drawLedControl تنها یک‌بار برای ترسیم گرافیکی آن مثال فراخوانی خواهد شد و تابع سفارشی ()setLedColor به طور مکرر فراخوانی خواهد شد. در این تابع ما از صفحه لمسی برای تنظیم مقادیر ۳ اسلایدر از ۰ تا ۲۵۵ استفاده می‌کنیم. با در نظر گرفتن جملات، مساحت هر اسلایدر را محدود کرده و مقدار X اسلایدر را به دست می‌آوریم. بنابراین مقادیر مختصات X هر اسلایدر از ۳۸ تا ۳۱۰ پیکسل است و ما باید این مقادیر را به مقادیر ۰ تا ۲۵۵ نگاشت کنیم که به عنوان یک سیگنال PWM برای روشن کردن LED استفاده خواهد شد. بقیه کد در این تابع سفارشی برای کشیدن اسلایدرها است. در بخش حلقه تنها دکمه پشتی را داریم که LED را هنگام فشار دادن خاموش می‌کند.

//============= setLedColor() - Custom Funtion
void setLedColor() {
 if (myTouch.dataAvailable()) {
  myTouch.read();
  x=myTouch.getX();
  y=myTouch.getY();    
  // Area of the Red color slider
  if( (y>=130) && (y<=156)) {
   xR=x; // Stores the X value where the screen has been pressed in to variable xR
   if (xR<=38) { // Confines the area of the slider to be above 38 pixels
    xR=38;
   }
   if (xR>=303){ /// Confines the area of the slider to be under 310 pixels
    xR=303;
   }
  }
  // Area of the Green color slider
  if( (y>=170) && (y<=196)) {
   xG=x;
   if (xG<=38) {
    xG=38;
   }
   if (xG>=303){
    xG=303;
   }
  }
  // Area of the Blue color slider
  if( (y>=210) && (y<=236)) {
   xB=x;
   if (xB<=38) {
    xB=38;
   }
   if (xB>=303){
    xB=303;
   }
  }  
 }
 // Maps the values of the X - Axis from 38 to 0 and 310 to 255, because we need values from 0 to 255 for turning on the led
 int xRC = map(xR,38,310,0,255);
 int xGC = map(xG,38,310,0,255);
 int xBC = map(xB,38,310,0,255);
 
 // Sends PWM signal to the pins of the led
 analogWrite(redLed, xRC);
 analogWrite(greenLed, xGC);
 analogWrite(blueLed, xBC);
 
 // Draws a rectangle with the latest color combination 
 myGLCD.setColor(xRC, xGC, xBC);
 myGLCD.fillRoundRect(175, 87, 310, 119);
 
 // Draws the positioners
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xR,139,(xR+4),147); // Positioner
 myGLCD.setColor(xRC, 0, 0);
 myGLCD.fillRect(31, 139, (xR-1), 147);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xR+5), 139, 309, 147);
 
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xG,179,(xG+4),187);
 myGLCD.setColor(0, xGC, 0);
 myGLCD.fillRect(31, 179, (xG-1), 187);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xG+5), 179, 309, 187);
 
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xB,219,(xB+4),227);
 myGLCD.setColor(0, 0, xBC);
 myGLCD.fillRect(31, 219, (xB-1), 227);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xB+5), 219, 309, 227);
}

بعدی مثال بازی آردینو است اما من آن را برای برنامه آموزشی بعدی ام می‌گذارم تا بهتر بتوانیم آن را درک کنیم چون کمی پیچیده‌تر است.

کد منبع کامل برنامه

به منظور کار کردن و گردآوری کد، شما باید یک فایل “C” اضافی را در همان دایرکتوری با طرح آردینو قرار دهید. این فایل برای مثال بازی سوم است و یک بیت مپ از پرنده است.

در اینجا کد منبع کامل برنامه آورده شده ‌است:

/* Arduino TFT Tutorial
 * Program made by Dejan Nedelkovski,
 * www.HowToMechatronics.com 
 */
 
/* This program uses the UTFT and URTouch libraries
 * made by Henning Karlsen. 
 * You can find and download them at:
 * www.RinkyDinkElectronics.com
 */
#include <UTFT.h> 
#include <URTouch.h>
//==== Creating Objects
UTFT  myGLCD(SSD1289,38,39,40,41); //Parameters should be adjusted to your Display/Schield model
URTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
//==== Defining Variables
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];
extern unsigned int bird01[0x41A];
int x, y;
char currentPage, selectedUnit;
//Ultrasonic Sensor
const int VCC = 13;
const int trigPin = 11;
const int echoPin = 12;
long duration;
int distanceInch, distanceCm;
// RGB LEDs
const int redLed = 10;
const int greenLed = 9;
const int blueLed = 8;
int xR=38;
int xG=38;
int xB=38;
// Floppy Bird
int xP = 319;
int yP = 100;
int yB = 30;
int fallRateInt = 0;
float fallRate =0;
int score=0;
const int button = 14;
int buttonState = 0;
void setup() {
// Initial setup
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.clrScr();
 myTouch.InitTouch();
 myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
 // Defining Pin Modes
 pinMode(VCC, OUTPUT); // VCC
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
 pinMode(redLed, OUTPUT);
 pinMode(greenLed, OUTPUT);
 pinMode(blueLed, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 digitalWrite(VCC, HIGH); // +5V - Pin 13 as VCC
 drawHomeScreen(); // Draws the Home Screen
 currentPage = '0'; // Indicates that we are at Home Screen
 selectedUnit = '0'; // Indicates the selected unit for the first example, cms or inches
}
void loop() { 
 // Home Screen
 if (currentPage == '0') {
  if (myTouch.dataAvailable()) {
   myTouch.read();
   x=myTouch.getX(); // X coordinate where the screen has been pressed
   y=myTouch.getY(); // Y coordinates where the screen has been pressed
   // If we press the Distance Sensor Button 
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=90) && (y<=130)) {
    drawFrame(35, 90, 285, 130); // Custom Function -Highlighs the buttons when it's pressed
    currentPage = '1'; // Indicates that we are the first example
    myGLCD.clrScr(); // Clears the screen
    drawDistanceSensor(); // It is called only once, because in the next iteration of the loop, this above if statement will be false so this funtion won't be called. This function will draw the graphics of the first example.
   }
   // If we press the RGB LED Control Button 
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=140) && (y<=180)) {
    drawFrame(35, 140, 285, 180);
    currentPage = '2';
    myGLCD.clrScr();
    drawLedControl();
   } 
   // If we press the Birduino Game Button
   if ((x>=35) && (x<=285) && (y>=190) && (y<=230)) {
    drawFrame(35, 190, 285, 230);
    currentPage = '3';
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.setColor(114, 198, 206);
    myGLCD.fillRect(0,0,319,239);
    drawGround();
    drawPilars(xP,yP);
    drawBird(30);
    delay(1000);
   }
  }
 }
 // Distance Sensor Example
 if (currentPage == '1') {  
   getDistance(); // Gets distance from the sensor and this function is repeatedly called while we are at the first example in order to print the lasest results from the distance sensor
   if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    
    // If we press the Centimeters Button
    if ((x>=10) && (x<=135) &&(y>=90) && (y<=163)) {
     selectedUnit = '0';
    }
    // If we press the Inches Button
    if ((x>=10) && (x<=135) &&(y>=173) && (y<=201)) {
     selectedUnit = '1';
    }
    // If we press the Back Button
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0'; // Indicates we are at home screen
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen(); // Draws the home screen
    }
   }
 }
 
 // RGB LED Control 
 if (currentPage == '2') {
  setLedColor();
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    
    //Back button
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0';
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen();
     // Turns the LED off
     analogWrite(redLed, 0);
     analogWrite(greenLed, 0);
     analogWrite(blueLed, 0);
    }
  }
 }
//==== This section of the code, for the game example, is explained in my next tutorial
 // Birduino Game
 if (currentPage == '3') {
  //delay(1);
  xP=xP-3;
  drawPilars(xP, yP);
  
  yB+=fallRateInt;
  fallRate=fallRate+0.4;
  fallRateInt= int(fallRate);
  if (yB>=220) {
   yB=220;
  }
  if(yB>=180 || yB<=0){
   restartGame();
  }
  if((xP<=85) && (xP>=30) && (yB<=yP-2)){
   restartGame();
  }
  if((xP<=85) && (xP>=30) && (yB>=yP+60)){
   restartGame();
  }
  drawBird(yB);
  
  if (xP<=-51){
   xP=319;
   yP = rand() % 100+20;
   score++;
  }
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    if ((x>=0) && (x<=319) &&(y>=50) && (y<=239)) {
     fallRate=-5;
    }
  }
  buttonState = digitalRead(button);
  if (buttonState == HIGH) {
   fallRate=-5;
   }
 }
  if (myTouch.dataAvailable()) {
    myTouch.read();
    x=myTouch.getX();
    y=myTouch.getY();
    if ((x>=10) && (x<=60) &&(y>=10) && (y<=36)) {
     drawFrame(10, 10, 60, 36);
     currentPage = '0';
     myGLCD.clrScr();
     drawHomeScreen();
     analogWrite(redLed, 0);
     analogWrite(greenLed, 0);
     analogWrite(blueLed, 0);
    }
  }
}
// ====== Custom Funtions ======
// drawHomeScreen - Custom Function
void drawHomeScreen() {
 // Title
 myGLCD.setBackColor(0,0,0); // Sets the background color of the area where the text will be printed to black
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.setFont(BigFont); // Sets font to big
 myGLCD.print("Arduino TFT Tutorial", CENTER, 10); // Prints the string on the screen
 myGLCD.setColor(255, 0, 0); // Sets color to red
 myGLCD.drawLine(0,32,319,32); // Draws the red line
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.setFont(SmallFont); // Sets the font to small
 myGLCD.print("by HowToMechatronics.com", CENTER, 41); // Prints the string
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("Select Example", CENTER, 64);
 
 // Button - Distance Sensor
 myGLCD.setColor(16, 167, 103); // Sets green color
 myGLCD.fillRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws filled rounded rectangle
 myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Sets color to white
 myGLCD.drawRoundRect (35, 90, 285, 130); // Draws rounded rectangle without a fill, so the overall appearance of the button looks like it has a frame
 myGLCD.setFont(BigFont); // Sets the font to big
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103); // Sets the background color of the area where the text will be printed to green, same as the button
 myGLCD.print("DISTANCE SENSOR", CENTER, 102); // Prints the string
 
 // Button - RGB LED Control
 myGLCD.setColor(16, 167, 103);
 myGLCD.fillRoundRect (35, 140, 285, 180);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (35, 140, 285, 180);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103);
 myGLCD.print("RGB LED CONTROL", CENTER, 152);
 // Button - Birduino
 myGLCD.setColor(16, 167, 103);
 myGLCD.fillRoundRect (35, 190, 285, 230);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (35, 190, 285, 230);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(16, 167, 103);
 myGLCD.print("BIRDUINO GAME", CENTER, 202);
}
// Highlights the button when pressed
void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2) {
 myGLCD.setColor(255, 0, 0);
 myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
 while (myTouch.dataAvailable())
  myTouch.read();
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
}
//====================================================
void drawDistanceSensor() {
 myGLCD.setColor(100, 155, 203);
 myGLCD.fillRoundRect (10, 10, 60, 36);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (10, 10, 60, 36);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(100, 155, 203);
 myGLCD.print("<-", 18, 15);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("Back to Main Menu", 70, 18);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("Ultrasonic Sensor", CENTER, 50);
 myGLCD.print("HC-SR04", CENTER, 76);
 myGLCD.setColor(255, 0, 0);
 myGLCD.drawLine(0,100,319,100);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("Select Unit", 10, 114);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("Distance:", 130, 120);
 myGLCD.setColor(223, 77, 55);
 myGLCD.fillRoundRect (10, 135, 90, 163);
 myGLCD.setColor(225, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (10, 135, 90, 163);
 myGLCD.setBackColor(223, 77, 55);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.print("cm", 33, 140);
 myGLCD.setColor(223, 77, 55);
 myGLCD.fillRoundRect (10, 173, 90, 201);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (10, 173, 90, 201);
 myGLCD.setBackColor(223, 77, 55);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.print("inch", 17, 180);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("Source code at: HowToMechatronics.com", CENTER, 220); 
}
//====================================================
//===== getDistance - Custom Function
void getDistance() {
 // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Calculating the distance
 distanceCm= duration*0.034/2;
 distanceInch= distanceCm/2.53;
 // Prints the distance in centimeters
 if (selectedUnit == '0' && distanceCm <=400) {
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.printNumI(distanceCm,130, 145, 3,'0');
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("cm ", 235, 178);
 
 }
 // Prints the distance in inches
 if (selectedUnit == '1' && distanceCm <=160) {
  myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
  myGLCD.setColor(0, 255, 0);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  myGLCD.printNumI(distanceInch,130, 145, 3,'0');
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.print("inch", 235, 178);
 } 
 delay(10);
}
//====================================================
void drawLedControl() {
 myGLCD.setColor(100, 155, 203);
 myGLCD.fillRoundRect (10, 10, 60, 36);
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRoundRect (10, 10, 60, 36);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.setBackColor(100, 155, 203);
 myGLCD.print("<-", 18, 15);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("Back to Main Menu", 70, 18);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("RGB LED Control", CENTER, 50);
 myGLCD.print("LED Color:", 10, 95);
 myGLCD.print("R", 10, 135);
 myGLCD.print("G", 10, 175);
 myGLCD.print("B", 10, 215);
 myGLCD.setColor(255, 0, 0);
 myGLCD.drawLine(0,75,319,75); 
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.drawRect(30, 138, 310, 148); // R - Slider
 myGLCD.drawRect(30, 178, 310, 188);
 myGLCD.drawRect(30, 218, 310, 228); 
}
//====================================================
//============= setLedColor() - Custom Funtion
void setLedColor() {
 if (myTouch.dataAvailable()) {
  myTouch.read();
  x=myTouch.getX();
  y=myTouch.getY();    
  // Area of the Red color slider
  if( (y>=130) && (y<=156)) {
   xR=x; // Stores the X value where the screen has been pressed in to variable xR
   if (xR<=38) { // Confines the area of the slider to be above 38 pixels
    xR=38;
   }
   if (xR>=303){ /// Confines the area of the slider to be under 310 pixels
    xR=303;
   }
  }
  // Area of the Green color slider
  if( (y>=170) && (y<=196)) {
   xG=x;
   if (xG<=38) {
    xG=38;
   }
   if (xG>=303){
    xG=303;
   }
  }
  // Area of the Blue color slider
  if( (y>=210) && (y<=236)) {
   xB=x;
   if (xB<=38) {
    xB=38;
   }
   if (xB>=303){
    xB=303;
   }
  }  
 }
 // Maps the values of the X - Axis from 38 to 0 and 310 to 255, because we need values from 0 to 255 for turning on the led
 int xRC = map(xR,38,310,0,255);
 int xGC = map(xG,38,310,0,255);
 int xBC = map(xB,38,310,0,255);
 
 // Sends PWM signal to the pins of the led
 analogWrite(redLed, xRC);
 analogWrite(greenLed, xGC);
 analogWrite(blueLed, xBC);
 
 // Draws a rectangle with the latest color combination 
 myGLCD.setColor(xRC, xGC, xBC);
 myGLCD.fillRoundRect(175, 87, 310, 119);
 
 // Draws the positioners
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xR,139,(xR+4),147); // Positioner
 myGLCD.setColor(xRC, 0, 0);
 myGLCD.fillRect(31, 139, (xR-1), 147);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xR+5), 139, 309, 147);
 
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xG,179,(xG+4),187);
 myGLCD.setColor(0, xGC, 0);
 myGLCD.fillRect(31, 179, (xG-1), 187);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xG+5), 179, 309, 187);
 
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.fillRect(xB,219,(xB+4),227);
 myGLCD.setColor(0, 0, xBC);
 myGLCD.fillRect(31, 219, (xB-1), 227);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.fillRect((xB+5), 219, 309, 227);
}
//====================================================
void drawGround() {
 myGLCD.setColor(221,216,148);
 myGLCD.fillRect(0, 215, 319, 239);
 myGLCD.setColor(47,175,68);
 myGLCD.fillRect(0, 205, 319, 214);
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setBackColor(221, 216, 148);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("Score:",5,220);
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 myGLCD.print("HowToMechatronics.com", 140, 220); 
}
void drawPilars(int x, int y) {
  
  if (x>=270){
   myGLCD.setColor(0, 200, 20);
   myGLCD.fillRect(318, 0, x, y-1);
   myGLCD.setColor(0, 0, 0);
   myGLCD.drawRect(319, 0, x-1, y);
   myGLCD.setColor(0, 200, 20);
   myGLCD.fillRect(318, y+81, x, 203);
   myGLCD.setColor(0, 0, 0);
   myGLCD.drawRect(319, y+80, x-1, 204); 
  }
  else if( x<=268) {
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRect(x+51, 0, x+53, y);
  myGLCD.setColor(0, 200, 20);
  myGLCD.fillRect(x+49, 1, x+1, y-1);
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawRect(x+50, 0, x, y);
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRect(x-1, 0, x-3, y);
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRect(x+51, y+80, x+53, 204);
  myGLCD.setColor(0, 200, 20);
  myGLCD.fillRect(x+49, y+81, x+1, 203);
  myGLCD.setColor(0, 0, 0);
  myGLCD.drawRect(x+50, y+80, x, 204);
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRect(x-1, y+80, x-3, 204);
 }
 myGLCD.setColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setBackColor(221, 216, 148);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.printNumI(score, 100, 220);
}
//====================================================
void drawBird(int y) {
 if(y<=219) {
  myGLCD.drawBitmap (50, y, 35, 30, bird01);
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRoundRect(50,y,85,y-6);
  myGLCD.fillRoundRect(50,y+30,85,y+36);
 }
 else if(y>=200) {
  myGLCD.drawBitmap (50, 200, 35, 30, bird01);
  myGLCD.setColor(114, 198, 206);
  myGLCD.fillRoundRect(50,200,85,200-6);
  myGLCD.fillRoundRect(50,200+30,85,200+36);
 }
}
void gameOver() {
 myGLCD.clrScr();
 myGLCD.setColor(255, 255, 255);
 myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
 myGLCD.setFont(BigFont);
 myGLCD.print("GAME OVER", CENTER, 40);
 myGLCD.print("Score:", 100, 80);
 myGLCD.printNumI(score,200, 80);
 myGLCD.print("Restarting...", CENTER, 120);
 myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
 myGLCD.printNumI(2,CENTER, 150);
 delay(1000);
 myGLCD.printNumI(1,CENTER, 150);
 delay(1000);
 myGLCD.setColor(114, 198, 206);
 myGLCD.fillRect(0,0,319,239);
 drawBird(30);
 drawGround();
 delay(1000);
}
//====================================================
void restartGame() {
 delay(1000);
 gameOver();
 xP=319;
 yB=30;
 fallRate=0;
 score=0;
}

 

 

رضا قنبری
متخصص آموزش رباتیک

رضا قنبری هستم متخصص آموزش رباتیک با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

کنترل ال ای دی RGB با آردوینو
آموزش الکترونیک

کنترل LED RGB با آردوینو

در این پروژه قصد داریم کنترل LED RGB با آردوینو را آموزش دهیم. یک ال ای دی RGB معمولی در تصویر زیر نشان داده شده

فرستنده FM
آموزش الکترونیک

ساخت فرستنده FM ساده

یک از جذاب ترین پروژه هایی که همیشه قصد ساخت آن را داشته ام، ساخت فرستنده FM ساده است. برخی از کاربرد های این نوع

رگولاتور ولتاژ
آموزش الکترونیک

رگولاتور ولتاژ با دیود زنر

رگولاتور ولتاژ با دیود زنر ، همانطور که مممکن است از اسمش فهمیده باشید مداری است که برای تنظیم و نگه داری ولتاژ در یک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.