logo-site-sefid

فیلم آموزش اسکرچ

در ادامه مجموعه کامل فیلم آموزش اسکرچ را میبینید این فیلمها از مقدماتی تا سطح پیشرفته ادامه پیدا میکند و برای یادگیری اسکرچ این فیلمها را به ترتیب دنبال نمایید. در صورت علاقه به شرکت در کلاس اسکرچ با ما تماس بگیرید.

درس اول

اسکرچ یک زبان برنامه نویسی گرافیکی برای آموزش برنامه نویسی به کودکان میباشد.در این آموزش با محیط نرم افزار اسکرچ آشنا خواهید شد و در فیلمهای بعدی با دستورات این نرم افزار آشنا خواهید شد

درس دوم

در این فیلم در ادامه درس قبلی با دستورات اولیه برنامه اسکرچ آشنا خواهید شد

درس سوم

در این قسمت از آموزش اسکرچ با دستوراتی از بخش های دیگر اسکرچ آشنا خواهیم شد آشنایی با برخی دستورات قسمت looks و sound و همچنین با دستور IF در این فیلم آشنا خواهیم شد.

درس چهارم

در این فیلم با دستورات شرطی آشنا خواهیم شد و با حلقه repeat until نیز آشنا خواهیم شد

درس پنجم

در این فیلم با دستورات شرطی آشنا خواهیم شد و با حلقه repeat until نیز آشنا خواهیم شد

درس ششم

در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه در راستای محور مختصات جابجا شویم و همچنین با دستوراتی برای تغییر پس زمینه آشنا خواهیم شد

درس هفتم

در این درس با دستور join ، ask و کار با دو شخصیت به صورت همزمان آشنا خواهیم شد

درس هشتم

در این درس با ارسال پیغام بین دو شخصیت آشنا خواهیم شد

درس نهم

در این فیلم با دستورات محاسباتی و منطقی برنامه اسکرچ آشنا خواهید شد

درس دهم

در این فیلم با متغیرها در زبان برنامه نویسی اسکرچ آشنا خواهید شد