کنترل دما و رطوبت با آردوینو

کنترل دما و رطوبت با آردوینو

آموزش سنسورهای دما و رطوبت DHT11 و DHT22 با استفاده از آردینو در این آموزش آردینو ما یاد می‌گیریم که چگونه از سنسور DHT11 یا DHT22 برای اکنترل دما و رطوبت با آردوینو استفاده کنیم. مرور کلی کنترل دما و رطوبت با آردوینو این سنسورها برای افراد علاقمند به الکترونیک بسیار محبوب هستند زیرا بسیار …

کنترل دما و رطوبت با آردوینو ادامه »