به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی محمد سلطانی رییس مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: برای ساخت و تولید محصولات جدید نیاز به تعامل محققان از حوزه‌های مختلف فناوری است.

فعالیتی که نیاز به هماهنگی و اقدام فعالیت مشترک ستاد‌های توسعه فناوری دارد. از این رو برقراری ارتباط و ایجاد همکاری مدام با ستاد‌ها و بخش‌های مختلف معاونت علمی یکی ازرویکرد‌های کلیدی این مرکز است.

سلطانی ادامه داد: برای توسعه کسب و کار‌های حوزه همگرا اقداماتی در دست انجام است. حمایت از استارتاپ‌های نوپا و نشان دادن مسیر برای تولید و تجاری‌سازی محصول یکی از این اقدامات است که برای تحقق آن با شتابدهنده‌های تخصصی و مراکز حامی توسعهکسب و کار‌ها در تعامل هستیم. رییس مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی، هوش مصنوعی را نقطه همگرایی دیگری معرفی کرد که مرکز در این حوزه اقداماتی انجام داده است و افزود:

هوش مصنوعی با قابلیت استفاده در ماشین‌های رباتیک یکی از نقاط همگرایی فناوری شناختی و اطلاعاتمحسوب می‌شود. سلطانی تصریح کرد: در این حوزه نیروی انسانی توانمند با برگزاری کارگاه‌های تخصصی تربیت شده‌اند. فعالیت و استفاده از این نیروی کارآمد می‌تواند زمینه پیشرفت این حوزه را در کشور فراهم کند. البته فعالیت متخصصان در این حوزه محدود به شرکت در مسابقات ربات‌های فوتبالیست و امداد شده است. زیرا اغلب صنایع تمایلی به استفاده از این فناوری ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در مرکز برای توسعه فعالیت‌ها در این حوزه نیز اقداماتی انجام شده است تا از این پتانسیل موجود در کشور در مسیر پیشرفت بهره بیشتری برده شود. در این زمینه نیز طرحی در حال انجام است تا دانش موجود برای ساخت ربات‌های خودران از فاز آزمایشگاهی وارد مرحله صنعتی شود. پس به زودی شاهد گسترش و توسعه توانمندی‌های این حوزه هستیم تا شاهد رسوخ این فناوریدر صنایعسنگین و حملو نقل باشیم.