آموزش رباتیک اخیرا  در دنیا در گروه های سنی 6 سال به بالا در مدارس ترویج پیدا کرده است. اما آیا این سن برای شروع کار رباتیک مناسب است؟ ابتدا باید بدانیم در ساخت ربات ها در هر سن اهداف گوناگونی تعریف شده است و اصلا هدف در سنین پایین ساخت رباتهای پیچیده و آشنایی با مفاهیم پیشرفته نمیباشد.

آموزش رباتیک

آموزش رباتیک در سنین پایین

معمولا در گروه های سنی پایین هدف از برگزاری ربات افزایش مهارتهایی همچون تمرکز , قدرت دست , خلاقیت , تجسم فضایی  و  … میباشد. در این سن این کلاسها بیشتر بر مفاهیم مکانیکی ملموس مانند حرکت انتقال نیرو و مکانیزمهای ساده تمرکز خواهد داشت. باید اشاره کنیم که از میان علوم مختلف مربوط به رباتیک ملموسترین علمی که به صورت روزانه آن را مشاهده میکنیم علم مکانیک میباشد.

بنابراین در سنین پایین بیان مفاهیم ساده مکانیکی برای کودکان قابل درک خواهد بود. اما باید توجه داشته باشیم که باید میزان توقع خود از کودکان را با توجه به میزان توانایی آنها تنظیم کنیم. همچنین در این دوره ها استفاده از مفاهیم پایه ریاضی و علوم تجربی و مشاهده و آزمایش این مفاهیم درک درستی در دنیای واقعیت به کودکان خواهد داد. نباید فراموش کنیم که دوره های رباتیک نهایتا بستری مناسب برای کودکان فراهم میاورد تا در قالبی عملی و به صورت آزمایشگاهی با مفاهیم پایه علمی آشنا گردند.

آموزش  در سنین بالا

در سنین بالاتر میتوان مفاهیم الکترونیک را به کودکان آموزش داد. مفاهیم الکترونیکی به دلیل ماهیتی که دارند نیاز به اطلاعات پایه ای بیشتری خواهند داشت مانند آشنایی با چهار عمل اصلی ریاضی بنابراین شروع این دوره برای افراد 9 سال به بالا میتواند مفید باشد. پس از آموزش مفاهیم الکترونیک و ساخت مدارهای ساده میتوان وارد مفاهیم الکترومکانیک که تلفیقی از الکترونیک و مکانیک میباشد شد.

لازم به ذکر است که تمام این مراحل به صورت تدریجی و قدم به قدم صورت خواهد پذیرفت و در ابتدا هدف استفاده از ماژولها و المانهای آماده موجود در بازار میباشد و در نهایت هدف از این مراحل ساخت تدریجی یک مکانیزم هوشمند الکترونیکی میباشد. در مرحله بعدی میبایست بتوانیم سازه های الکترومکانیکی خود را هوشمند کنیم. این کار میتواند به کمک برنامه نویسی با کامپیوتر صورت پذیرد. بنابراین قدم نهایی در دستیابی به این هدف آموزش برنامه نویسی خواهد بود که پیشنهاد ما برای شروع این دوره گروه های سنی 10 سال به بالا میباشد که با مفاهیم ریاضی آشنایی بیشتری دارند.