ربات Stickman یک ربات آکروباتیک هوشمند بوده که می‌تواند در هوا پشتک بزند و پس از آن نیز به صورتی که برایش مشکلی پیش نیامده و امن باشد، فرود بیاید. ربات Stickman هنوز دست ندارد و بیشتر شبیه یک تکه چوب است، اما در آینده‌ای نزدیک با جمع شدن این تکنولوژی‌ها در کنار یکدیگر، ممکن است شاهد ربات‌های همه فن حریف نظیر نمونه‌های به نمایش گذاشته شده در فیلم‌های علمی- تخیلی باشیم. این ربات از یک پردازنده، ژیروسکوپ یا گردش‌نما و اطلاعات زیاد دیگری استفاده می‌کند تا بتواند حرکات آکروباتیک عجیب خود را به نمایش بگذارد. این حرکات شامل پشتک، دو بار پشتک بالافاصله و افتادن امن می‌شود.

Stickman

ربات آکروباتیک

Stickman

ربات آکروباتیک

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Disney