توسعه این علم  و ساخت ربات ها باعث شده تا بسیاری از افراد ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی را عاملی برای بیکاری خود در آینده تصور کنند. به گزارش تکراتو، ساتیا نادلا مدیرعامل مایکروسافت در مورد ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی نظرات جالبی ارائه کرده است. به گفته وی ربات ها باعث بیکار شدن انسان ها نمی شوند.

هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و هر روز خبرهای جدیدی در مورد این حوزه به گوش می رسد. افزایش ساخت ربات ها و پیشرفت رباتیک آن هم ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی باعث شده تا نگرانی هایی برای مردم ایجاد شود. مردم نگرانند که ربات ها باعث بیکاری آنها شوند. اما ساتیا نادلا،مدیرعامل شرکت مایکروسافت نظر دیگری دارد.

ربات

توسعه ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی

مدیرعامل مایکروسافت می گوید هر چند این علم با سرعت در حال پیشرفت باشد، باز هم ربات های نمی توانند باعث بیکار شدن نیروی انسانی شوند. وی در ادامه صحبت‌های خود در مورد فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی افزود که موضوع مهم در سال ۲۰۱۸ که لازم است به صورت جدی به آن پرداخت، موضوع اخلاق مداری و توجه به اصول اخلاقی است. به گفته وی لازم است تا اصول و چارچوب‌هایی برای مهندسان و شرکت‌هایی که در حال فعالیت در این حوزه  هستند تبیین شود.

نادلا در ادامه مصاحبه خود در مورد موضوع ربات ها در مورد مدل جدید کسب و کار مایکروسافت سخن گفت و اعلام نمود که این مدل بر اساس پرداخت مشتریان برای سرویس‌ها بنا شده و هیچ‌گاه در مقابل انسان‌ها قرار نمی گیرد. بنابراین نگرانی در مورد تصاحب جایگاه کاری انسان ها توسط ربات ها بی مورد است.

انتظار این است در آینده ای نه چندان دور این علم بتواند کمک بسیار زیادی در اکثر زمینه ها به ما نماید و این کمک باعث پیشرفت بیشتر تکنولوژی و خلق موقعیت های جدیدی در حوزه کسب و کار خواهد شد.