ربات Stickman یک ربات آکروباتیک هوشمند بوده که می‌تواند در هوا پشتک بزند

و پس از آن نیز به صورتی که برایش مشکلی پیش نیامده و امن باشد، فرود بیاید. ربات

Stickman هنوز دست ندارد و بیشتر شبیه یک تکه چوب است، اما در آینده‌ای نزدیک

با جمع شدن این تکنولوژی‌ها در کنار یکدیگر، ممکن است شاهد ربات‌های همه فن حریف

نظیر نمونه‌های به نمایش گذاشته شده در فیلم‌های علمی- تخیلی باشیم. ربات Stickman

از یک پردازنده، ژیروسکوپ یا گردش‌نما و اطلاعات زیاد دیگری استفاده می‌کند تا بتواند

حرکات آکروباتیک عجیب خود را به نمایش بگذارد. این حرکات شامل پشتک، دو بار

پشتک بالافاصله و افتادن امن می‌شود.

ربات آکروبات

ربات آکروباتیک

ربات آکروباتیک

ربات آکروباتیک

  • ساخت: کشور آمریکا 
  • نام سازنده: Disney